Share CODE F12 Cho FacebookShare CODE F12 Cho Facebook1.Code tag all friend : http://pastebin.com/raw.php?i=UiS5mXxM

2. Code inbox : http://pastebin.com/raw.php?i=MYUB4Zw6

3. Code post wall : http://pastebin.com/R3CDPd5D

4. Code xác nhận bạn bè : http://pastebin.com/raw.php?i=BtCKhA6f

5. Code gợi ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=6VUu5DRK

6. Code làm tên facebook 1 chữ: http://pastebin.com/raw.php?i=eYhSrYAT

7. Code mời like fanpage : http://pastebin.com/raw.php?i=6Uc8d32p

8. Code thêm mem vô groups :http://pastebin.com/raw.php?i=scbUgnV6

9. Code tag : http://pastebin.com/raw.php?i=2bAaxsxE

10. Code unfriend : http://pastebin.com/raw.php?i=jaY5rcxY

11. Code thoát all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=d2AS2C1Q

12. Code thêm all friends vào groups : http://pastebin.com/raw.php?i=4gL5UcAY (lưu ý : có thể bị chặn tính năng thêm bạn vào nhóm )

13. Code post wall : http://pastebin.com/raw.php?i=TjS4wp2u

14. Code ib all friends : http://pastebin.com/raw.php?i=HJKXQbMx

16. Code giật lác nát fb : http://pastebin.com/raw.php?i=4Uzzzk6a

17. Code dọa ma : http://pastebin.com/raw.php?i=k6PDVpaG

18. Code giao diện sạch : http://pastebin.com/raw.php?i=mPgK9zbK

19. Code post all groups : http://pastebin.com/raw.php?i=69yww1sk

20. Code mời like page : http://pastebin.com/raw.php?i=4mDmSNw8

21. Code Bỏ Qua Yêu Cầu Kết Bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=3RPRdyy8

22. Code Hại Não : http://pastebin.com/raw.php?i=gzwsLLDQ

23. Code đồng ý kết bạn : http://pastebin.com/raw.php?i=Tq1qtx8V

24. Code chặn acc fb : http://pastebin.com/raw.php?i=fgxLmutM