TUT RIP MẠO DANH 2016

TUT RIP MẠO DANH 2016

TUT RIP MẠO DANH 2016

Bước 1 : Lập nick mới, fake tên, tên phụ, avatar, ảnh bìa y hệt nạn nhân :D  :D Bước 2 : Quay về facebook, để giới tính nữ, ngày tháng...
Comment 06:16Bước 1: Lập nick mới, fake tên, tên phụ, avatar, ảnh bìa y hệt nạn nhân :D  :D
Bước 2: Quay về facebook, để giới tính nữ, ngày tháng năm sinh có thể y hệt nạn nhân. Nếu nạn nhân k để công khai thì mình để ngày sinh của mình sao cũng được. Nhưng nhất thiết phải sn 95. 
Bước 3: Qua wall nạn nhân, bấm vào dấu ... , chọn Báo cáo -> Báo cáo tài khoản này -> Dòng thời gian này đang mạo danh tôi hoặc người mà tôi biết -> Giả vờ là tôi -> Gửi cho facebook đánh giá -> Xong 
Bước 4: Bạn sẽ nhận được noti nói báo cáo đang được đánh giá. Sau vài giờ, nó sẽ có noti: "Trang cá nhân này không bị xóa" 
Bước 5: Kéo xuống, tìm dòng "vui lòng hãy cho chúng tôi biết". Nhấn vào đó 
Bước 6: Nó xuất hiện một trang ra, bạn chọn "Khác". Ở cái ô trống, bạn nhập vào: I'm sure people are forged by concealing my avatar with a cover photo with name request Facebook group and Lock consider this account Thanks Team Facebook  Bước 7: Bấm gửi và đợi victim die!!!!
TUT RIP MẠO DANH 2016 TUT RIP MẠO DANH 2016⭐ Hưng Star - IT ⭐8.8stars based on9reviews Bước 1 : Lập nick mới, fake tên, tên phụ, avatar, ảnh bìa y hệt nạn nhân :D  :D Bước 2 : Quay về facebook, để giới tính nữ, ngày tháng...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết