Rename [ Đổi Tên ] Bằng Link 333


- Chúng ta có thể đổi từ tên giả về tên thật và ngược lại, đổi tên trước 60 ngày, quá 5 lần so với quy định của facebook 

Để đổi tên đầu tiên bạn truy cập đường dẫn sau:
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333


Sau đó bạn bắt đầu điền các thông tin như tên mới, họ mới,... đầy đủ vào các ô thông tin.

Quan trọng nhất là bạn phải có giấy tờ tuỳ thân (CMND).

- Với những bạn đã có CMND: Chụp mặt trước và tải ảnh lên hóng sáng hôm sau nó cho bạn điền tên và nhập đúng với tên trên cmnd bạn up trước đó để vô facebook