[TUT] FAQ 13 Tuổi - Trâu Bò [ Chưa Fix ]

[TUT] FAQ 13 Tuổi - Trâu Bò [ Chưa Fix ]

[TUT] FAQ 13 Tuổi - Trâu Bò [ Chưa Fix ]

- Lấy Nick Chính tố cáo. Nick chính đã verify thì hẵng tố cáo.   Vào Link 13T:  - Link https://www.facebook.com/help/contact/2090466792...
Comment 13:41
- Lấy Nick Chính tố cáo. Nick chính đã verify thì hẵng tố cáo.  
Vào Link 13T: 

- Link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

- Thần Chú: Hello Facebook. I report, I am sure this timeline was using fake identity card but is used photoshop realistic. It is not enough 9-year- old to join Facebook. It has used the wrong date of birth, it was born in 2007. Please take a check the identity of the account again. So it may not be old enough. And it decent harassing friends on the social network Facebook Facebook Thank you. 
Tiếp theo lấy 1 nick khác. online Thường xuyên vào link 14t :

- - Link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Thần Chú:  Hello Team Facebook, this person have done wrong year of birth in order to register a Facebook account, this person is a child under 14 years old is not old enough to use Facebook, Team Facebook requirements remove account as Facebook terms set out, Thank you Facebook group. + Dòng 1 điền link nó + ĐÒng 2 điền tên + Dòng ba chọn 10 năm  + Dòng 4 điền thần chú trên[TUT] FAQ 13 Tuổi - Trâu Bò [ Chưa Fix ] [TUT] FAQ 13 Tuổi - Trâu Bò [ Chưa Fix ]⭐ Hưng Star - IT ⭐8.8stars based on9reviews - Lấy Nick Chính tố cáo. Nick chính đã verify thì hẵng tố cáo.   Vào Link 13T:  - Link https://www.facebook.com/help/contact/2090466792...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết