CÁCH RENAME TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ.Ւ.Դ FACEBOOK 2017

CÁCH RENAME TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ.Ւ.Դ FACEBOOK 2017

CÁCH RENAME TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ.Ւ.Դ FACEBOOK 2017

Xin chào, tiếp tục những bài viết về  facebook  nào 😅. Ở bài viêt trước mình đã hướng dẫn các bạn đổi tên  facebook  ma :D bạn đã thành côn...
1 Comment 12:13
Xin chào, tiếp tục những bài viết về facebook nào 😅. Ở bài viêt trước mình đã hướng dẫn các bạn đổi tên facebook ma :D bạn đã thành công chưa ? Nếu chưa thành công thì tiếp tục test thử tut tên kí tự ở bài viết này nhé :D. Đảm bảo 100% thành công.
  
   
Bước 1 : Các bạn cần chuẩn bị :
            + 1 Tài khoản facebook còn lượt rename.
            + Phần mềm fake Ip (khuyên các bạn nên dùng hola)

Bước 2 : Các bạn đăng nhập vào facebook như bình thường.
            + Đổi ngôn ngữ xang Español


            + Fake Ip bằng Hola hoặc phầm mềm fake ip nào đó mà bạn đã chuẩn bị ở bước 1 xang Bra-xin.

Bước 3 : Vào Setting -> Chung -> Tên.
            +  Tại ô đầu tiên nhập : Ձ.Օ .
            +  Ô thứ 2 bỏ trống.
            +  Ô thứ 3 nhập : ւ.Դ .


Bước 4 : Ấn Lưu.
Xem thành quả 😄. Chúc các bạn thành công 😜😜😜
CÁCH RENAME TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ.Ւ.Դ FACEBOOK 2017 CÁCH RENAME TÊN KÍ TỰ Ձ.Օ.Ւ.Դ FACEBOOK 2017⭐ Hưng Star - IT ⭐8.8stars based on9reviewsXin chào, tiếp tục những bài viết về  facebook  nào 😅. Ở bài viêt trước mình đã hướng dẫn các bạn đổi tên  facebook  ma :D bạn đã thành côn...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết