Lọc Friends - Xóa Wall Bằng Tiện Ích | Extension |

Lọc Friends - Xóa Wall Bằng Tiện Ích | Extension |

Lọc Friends - Xóa Wall Bằng Tiện Ích | Extension |

Share cho các bạn Extension hỗ trợ việc Unfriends lọc FB chính xác và không mất nhiều thời gian. Không như Facebook Tool chỉ có nút unfr all...
Comment 17:36
Share cho các bạn Extension hỗ trợ việc Unfriends lọc FB chính xác và không mất nhiều thời gian.
Không như Facebook Tool chỉ có nút unfr all friends thì Extension này cho phép bạn chọn ra những người mà bạn muốn Unfriend và đơn giản chỉ click và click là xong! :
Hơn nữa, nó còn giúp ta lọc những người ít tương tác, nghi là người lạ đẩy xuống dưới cuối danh sách, mình đã từ 4000 friends xuống còn 600 friends rất nhanh!

Nguồn: Groups J2Team
Lọc Friends - Xóa Wall Bằng Tiện Ích | Extension | Lọc Friends - Xóa Wall Bằng Tiện Ích | Extension |Đặng Hưng8.8stars based on9reviewsShare cho các bạn Extension hỗ trợ việc Unfriends lọc FB chính xác và không mất nhiều thời gian. Không như Facebook Tool chỉ có nút unfr all...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết