TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE

TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE

TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE

TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE Bước 1:  Fake IP Us NN Nhật Bước2:  Vào link  https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097  điền ...
Comment 09:54
1


TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE

Bước 1: Fake IP Us NN Nhật

Bước2: Vào link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 điền như sau:

Dòng 1: link URL nạn nhân

Dòng 2: Tên nạn nhân

Dòng 3: chọn 9 năm

Dòng cuối nhập thần chú :
  Bocah iki harassing kula lan kanca-kanca, aku mencet lan wanted kanggo nyacad individu kaca kanggo nglanggar standar komunitas facebook, Thank facebook
Bước 3: Vào link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 điền như sau:

Dòng 1: link URL nạn nhân

Dòng 2: Tên nạn nhân

Dòng 3: chọn 10 năm

Dòng cuối nhập thần chú :

  Bocah iki harassing kula lan kanca-kanca, aku mencet lan wanted kanggo nyacad individu kaca kanggo nglanggar standar komunitas facebook, Thank facebook

Vậy là xong giờ chỉ việc hóng victim die



TUT By : Nguyễn Tỉnh
TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIEKiên Bro8.8stars based on9reviews TUT RIP 13T MỚI NHẤT 2H DIE Bước 1:  Fake IP Us NN Nhật Bước2:  Vào link  https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097  điền ...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết