[ Chia Sẽ ] 2000 Font Việt Hóa Từ SVN, HLT, UTM, VL


[ Chia Sẽ ] 2000 Font Việt hóa từ SVN, HLT, UTM, VL, ... hay thậm chí cả iCiel nữa và có cả những phông chữ nước ngoài chưa việt hóa. :3
Các bạn nhớ chọn lọc rồi cài không quăng vào hết lại treo máy nhé :v...

- 65% phông Việt Hóa.
- 30% phông nước ngoài (cả tính phí và không tính phí).
- 5% còn lại là phông họa tiết, trang trí các thứ như ornament chẳng hạn!

Đăng ký nhận tin mới:

1 Response to "[ Chia Sẽ ] 2000 Font Việt Hóa Từ SVN, HLT, UTM, VL"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel