Đọc xong cười ra nước mắt :) Gấu nó bá quá em cũng là dân IT và cũng muốn có con gấu như thế nàyNGUỒN: TOIDICODEDAO
- - 3 bình luận
CHUYÊN MỤC :

BÌNH LUẬN