[Share] Loại bỏ CSS mặc định của Blogger

[Share] Loại bỏ CSS mặc định của Blogger

[Share] Loại bỏ CSS mặc định của Blogger

Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như cách loại bỏ CSS mặc định trước kia đã không còn hiệu quả. Vậy nên bài viết này mình sẽ giới thiệu cho...
32 Comment 22:30

Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như cách loại bỏ CSS mặc định trước kia đã không còn hiệu quả. Vậy nên bài viết này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách loại bỏ CSS mặc định khác dễ dàng hơn, và chính nó cũng được áp dụng trong các template mới của Blogger hiện nay.


Hình ảnh trên chính là thẻ html trong những template mới hiện nay của Blogger. Các bạn hãy để ý thuộc tính b:css='false'khi cho thêm thuộc tính này vào thì CSS mặc định của Blogger sẽ được loại bỏ, rất dễ dàng phải không :))
Giờ để loại bỏ CSS mặc định của Blogger các bạn chỉ cần:
Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Tìm đến thẻ html và thêm thuộc tính này vào
b:css='false'

Cuối cùng Lưu mẫu lại là xong.
Xem thêm tại : Blog DX
[Share] Loại bỏ CSS mặc định của Blogger [Share] Loại bỏ CSS mặc định của BloggerĐặng Hưng8.8stars based on9reviews Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như cách loại bỏ CSS mặc định trước kia đã không còn hiệu quả. Vậy nên bài viết này mình sẽ giới thiệu cho...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết