[PSD] Nếu Cậu Thương Tôi Là Thật


Mùa đông lạnh giá thế này thì đi ra ngoài đường làm gì cho mệt thà ở nhà des ảnh còn hơn các cậu nhỉ ^^ . Đi thêm tốn xăng :v