Share TUT Report FAQ Mạo Danh 30 Phút Die
CHUẨN BỊ

  • Tạo 1 Nick Facebook, hoặc lấy nick cũ có sẳn
  • Nick Clone Facebook Giống Avatar + Bìa + Tên + Biệt Hiệu + Tiểu Sử (Giống toàn bộ)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

  • BƯỚC 1 : Fake Clone 3 Giống hệt victim avt + bìa ( ngày tháng năm sinh nếu có ) 
  • BƯỚC 2: Vào kết bạn với bạn bè victim ( ít nhất phải có 1 bạn bè chung ) 
  • BƯỚC 3: Fake nơi sống thành Medan Giống như thế này :

Bấm Lưu Thay Đổi cả hai cái :

Xong Vào Fake Ngôn Ngữ Indonesia và Fake IP Nam Dương :

  • BƯỚC 5: vào báo tải khoản này=>Đang giả mạo hoặc người mà tôi biết=> Tôi 

Tiếp Theo Vào 3 Chấm => Đây Là Tài Khoản Giả Mạo

Nếu có kết bạn với nó thì unfr nó đi xong vào 3 chấm chọn khôi phụ hoặc đóng tài khoản => Đóng Tài Khoản !

Khi dame xong nếu vào lại nick bị die thì fake clone dame lại nhé !