Share TUT Report FAQ Mạo Danh 30 Phút Die

Share TUT Report FAQ Mạo Danh 30 Phút Die

Share TUT Report FAQ Mạo Danh 30 Phút Die

CHUẨN BỊ Tạo 1 Nick Facebook, hoặc lấy nick cũ có sẳn Nick Clone Facebook Giống Avatar + Bìa + Tên + Biệt Hiệu + Tiểu Sử (Giống...
4 Comment 18:49


CHUẨN BỊ

 • Tạo 1 Nick Facebook, hoặc lấy nick cũ có sẳn
 • Nick Clone Facebook Giống Avatar + Bìa + Tên + Biệt Hiệu + Tiểu Sử (Giống toàn bộ)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

 • BƯỚC 1 : Fake Clone 3 Giống hệt victim avt + bìa ( ngày tháng năm sinh nếu có ) 
 • BƯỚC 2: Vào kết bạn với bạn bè victim ( ít nhất phải có 1 bạn bè chung ) 
 • BƯỚC 3: Fake nơi sống thành Medan Giống như thế này :

Bấm Lưu Thay Đổi cả hai cái :

Xong Vào Fake Ngôn Ngữ Indonesia và Fake IP Nam Dương :

 • BƯỚC 5: vào báo tải khoản này=>Đang giả mạo hoặc người mà tôi biết=> Tôi 

Tiếp Theo Vào 3 Chấm => Đây Là Tài Khoản Giả Mạo

Nếu có kết bạn với nó thì unfr nó đi xong vào 3 chấm chọn khôi phụ hoặc đóng tài khoản => Đóng Tài Khoản !

Khi dame xong nếu vào lại nick bị die thì fake clone dame lại nhé ! 


Share TUT Report FAQ Mạo Danh 30 Phút Die Share TUT Report FAQ Mạo Danh 30 Phút DieĐặng Hưng8.8stars based on9reviews CHUẨN BỊ Tạo 1 Nick Facebook, hoặc lấy nick cũ có sẳn Nick Clone Facebook Giống Avatar + Bìa + Tên + Biệt Hiệu + Tiểu Sử (Giống...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết