[TUT RIP] 13-14T 2H DIE

[TUT RIP] 13-14T 2H DIE

[TUT RIP] 13-14T 2H DIE

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Bước 1:  Fake IP Us NN Nhật Bước 2:  Vào link  https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097  điền như sa...
10 Comment 19:00


CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

Bước 1: Fake IP Us NN Nhật
Bước 2: Vào link https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 điền như sau:
 • Dòng 1: link URL nạn nhân
 • Dòng 2: Tên nạn nhân
 • Dòng 3: chọn 9 năm

DÒNG CUỐI NHẬP THẦN CHÚ :

Bocah iki harassing kula lan kanca-kanca, aku mencet lan wanted kanggo nyacad individu kaca kanggo nglanggar standar komunitas facebook, thank facebook.
Bước 3: Vào link https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 điền như sau:
 • Dòng 1: link URL nạn nhân
 • Dòng 2: Tên nạn nhân
 • Dòng 3: chọn 10 năm

DÒNG CUỐI NHẬP THẦN CHÚ :

Bocah iki harassing kula lan kanca-kanca, aku mencet lan wanted kanggo nyacad individu kaca kanggo nglanggar standar komunitas facebook, thank facebook
Vậy là xong giờ chỉ việc hóng victim die.
Nhớ ghé blog mình thường xuyên nhé! Cần tut gì để lại bình luận nếu mình thấy được thì mình sẽ UP lên blog!
[TUT RIP] 13-14T 2H DIE [TUT RIP] 13-14T 2H DIEĐặng Hưng8.8stars based on9reviews CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: Bước 1:  Fake IP Us NN Nhật Bước 2:  Vào link  https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097  điền như sa...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết