Hiển Thị Phần Trăm Khi Cuộn Trang Blogger


Cũng như mọi ngày :) cũng lang thang trên J2TEAM Community thấy có blog bác Nguyễn Nam Hồng , có hiện phần trăm khi cuộn trang , cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để có thanh cuộn trang theo ý muốn.


Đầu tiên , các bạn chép đoạn css sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template.

#scroll {
display:none;
position:fixed;
top:0;
right:15px;
z-index:500;
padding:3px 8px;
background-color:#369fcf;
color:#fff;
border-radius:3px;
font-size:14px;
}
#scroll:after {
content: " ";
position: absolute;
top:50%;
right:-10px;
height:0;
width:0;
margin-top:-6px;
border:6px solid transparent;
border-left-color:#369fcf;
}

Tiếp theo các bạn tiếp tục dán đoạn html sau vào trước thẻ đóng </head>
<div id='scroll'></div>
Sau đó lại tiếp tục chép đoạn javascript sau và chép nó vào trước thẻ đóng </body> trong template.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
var viewportHeight = $(this).height(),
scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() - viewportHeight),
distance = progress * (viewportHeight - scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 - $('#scroll').height() / 2;
$('#scroll')
.css('top', distance)
.text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
.fadeIn(600);
if (scrollTimer !== null) {
clearTimeout(scrollTimer);
}
scrollTimer = setTimeout(function() {
$('#scroll').fadeOut(600);
}, 1000);
});
//]]>
</script>

Bây giờ các bạn save tempale lại nhé


Source Code: KID1412 BLOG'S