Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger


Chào tất cả các bạn 👋 hôm nay thang thang trên GOOGLE thì thấy bài viết khá hay của Blog Thủ Thuật Công Nghệ  Hình như trang này trước là của Bacsiwindows  và có chia sẽ về cách "Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger" thì mạo muộn mượn về chia sẽ cho anh em nào cần dùng 😄 Thủ thuật đơn giản này chỉ sử dụng CSS thôi nên không ảnh hưởng gì đến tốc độ tải trang đâu nhé.
Bước 1: Đăng nhập ➜ Mẫu ➜ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Thêm đoạn CSS sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template.

::-webkit-scrollbar {
width: 8px; height:8px}
::-webkit-scrollbar-track {
background:#FFF}
::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #578c80;border-radius:50px}
::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive {
background:#fff}

Bước 3: Lưu template.

Source Code: Blog Thủ Thuật Công Nghệ