Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger

Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger

Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger

Chào tất cả các bạn 👋 hôm nay thang thang trên GOOGLE thì thấy bài viết khá hay của  Blog Thủ Thuật Công Nghệ   Hình như trang này trước là...
64 Comment 00:28
Chào tất cả các bạn 👋 hôm nay thang thang trên GOOGLE thì thấy bài viết khá hay của Blog Thủ Thuật Công Nghệ  Hình như trang này trước là của Bacsiwindows  và có chia sẽ về cách "Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger" thì mạo muộn mượn về chia sẽ cho anh em nào cần dùng 😄 Thủ thuật đơn giản này chỉ sử dụng CSS thôi nên không ảnh hưởng gì đến tốc độ tải trang đâu nhé.
Bước 1: Đăng nhập ➜ Mẫu ➜ Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Thêm đoạn CSS sau vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template.

::-webkit-scrollbar {
width: 8px; height:8px}
::-webkit-scrollbar-track {
background:#FFF}
::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #578c80;border-radius:50px}
::-webkit-scrollbar-thumb:window-inactive {
background:#fff}

Bước 3: Lưu template.

Source Code: Blog Thủ Thuật Công Nghệ
Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của Blogger Thay Đổi Màu, Độ Rộng Thanh Cuộn Của BloggerĐặng Hưng8.8stars based on9reviewsChào tất cả các bạn 👋 hôm nay thang thang trên GOOGLE thì thấy bài viết khá hay của  Blog Thủ Thuật Công Nghệ   Hình như trang này trước là...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết