Chia Sẽ Tài Liệu Ngành CNTT (Tiếng Việt)


Hôm nay rảnh rỗi nên xin chia sẽ 1 ít tài liệu mà mình sưu tầm được :D dành cho 1 số bạn đang theo ngành CNTT như mình hoặc đang tìm hiểu về ngành này. 


PHONG CÁCH LẬP TRÌNH 
BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH
BÀI GIẢNG KỸ THUẬT LẬP TRÌNH
BÀI GIẢNG MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT
Kiến trúc máy tính và hợp ngữ
HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX CĂN BẢN
CƠ SƠ DỮ LIỆU
GIÁO TRÌNH WEB ( Thiết kế Web)
LẬP TRÌNH C#
TOÁN RỜI RẠC