TUT UNLOCK ALL FAQ RA CASE BẰNG EMAIL CỰC BÁ

TUT UNLOCK ALL FAQ RA CASE BẰNG EMAIL CỰC BÁ

TUT UNLOCK ALL FAQ RA CASE BẰNG EMAIL CỰC BÁ

    ***Chuẩn bị :     + 1 CMND chụp rõ - nét và trùng thông tin với nick + Tiện ích Fake IP :   Geoproxy + Email  nick cần unlock (Khôn...
36 Comment 20:41

    ***Chuẩn bị :    
+ 1 CMND chụp rõ - nét và trùng thông tin với nick
+ Tiện ích Fake IP : Geoproxy
+ Email  nick cần unlock (Không có email sẽ không unlock được)

    ***Tiến hành :   
Bước 1 : Vào email nick bị FAQ nhấn soạn thư như sau :
"Người nhận" điền : disabled@support.facebook.com
"Chủ Đề Thư" điền : Confirm my accounts with an ID
- Phần thư bỏ trống cũng được, ghi gì thì ghi =))))
- Xong rồi "Đính Kèm" ảnh CMND đã chuẩn bị lên và "Gửi"

Bước 2 : Đợi 30s có thư reply từ Facebook như sau :

- Nó rep gì không quan trọng, quan trọng là cái link màu vàng trên ảnh nhé !
- Đó là hộp thư hỗ trợ (Case) và ta phải lấy link đó để thực hiện các bước sau :D

Bước 3 : Sau khi có reply và Case rồi, ta bật Geoproxy lên và tìm IP Bulgaria hoặc IP Germany
- Chọn IP bất kì trong list rồi sang Facebook đổi ngôn ngữ về English(US)

Bước 4 : Vào Link Case và đính kèm tiếp CMND và gửi lên 1 lần nữa
- Link Case mẫu trong ảnh : https://fb.me/1HzYmMSnblbojP0

Bước 5 : Tắt all tất cả đợi tầm 5h vào xem case là nick về ^^
Ảnh Demo

TUT viết bởi #Nguyễn Hữu Toàn 
TUT UNLOCK ALL FAQ RA CASE BẰNG EMAIL CỰC BÁ TUT UNLOCK ALL FAQ RA CASE BẰNG EMAIL CỰC BÁĐặng Hưng8.8stars based on9reviews     ***Chuẩn bị :     + 1 CMND chụp rõ - nét và trùng thông tin với nick + Tiện ích Fake IP :   Geoproxy + Email  nick cần unlock (Khôn...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết