Cách thêm url Index.php vào trang chủ và cách khắc phục lỗi 404

Cách thêm url Index.php vào trang chủ và cách khắc phục lỗi 404

Cách thêm url Index.php vào trang chủ và cách khắc phục lỗi 404

Đang lang thang trong nhóm chát của  BFG Chatting - BFG TEAM   thì thấy  Võ Hữu Nhân Official   có share Cách thêm url Index.php vào trang ...
26 Comment 23:19
Đang lang thang trong nhóm chát của BFG Chatting - BFG TEAM thì thấy Võ Hữu Nhân Official có share Cách thêm url Index.php vào trang chủ cho Blogspot nhưng

Nhược điểm

 • Khi F5 ở trang chủ sẽ sang trang 404 do index.php chỉ là url ảo nên mình cũng đã khác phục luôn cho các bác :)))
Cách thêm url Index.php vào trang chủ cho Blogspot


Thêm đoạn script dưới đây và thẻ</body>

<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<script>//<![CDATA[
window.history.pushState("index.php", "index.php", "/index.php")
$(function () {
if (window._userdata && _userdata.page_desktop) {
window.location = _userdata.page_desktop
}
});//]]>
</script>
</b:if>

fix lỗi 404 khi f5
BƯỚC 1: Vào phần Cài đặt của Blogger kéo đến phần Tùy chọn tìm kiếm


BƯỚC 2: Chọn chuyển hướng mới 


 BƯỚC 3: www.domain.com/index.php bạn thêm bên dưới thành www.domain.com /

HÌNH MINH HỌA 

rồi F5 xem thử nhé

NGUỒN THAM KHẢO TẠI: JS BLOGGER
Cách thêm url Index.php vào trang chủ và cách khắc phục lỗi 404 Cách thêm url Index.php vào trang chủ và cách khắc phục lỗi 404 Đặng Hưng8.8stars based on9reviewsĐang lang thang trong nhóm chát của  BFG Chatting - BFG TEAM   thì thấy  Võ Hữu Nhân Official   có share Cách thêm url Index.php vào trang ...
 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết