Cách thêm url Index.php vào trang chủ và cách khắc phục lỗi 404


Đang lang thang trong nhóm chát của BFG Chatting - BFG TEAM thì thấy Võ Hữu Nhân Official có share Cách thêm url Index.php vào trang chủ cho Blogspot nhưng

Nhược điểm

  • Khi F5 ở trang chủ sẽ sang trang 404 do index.php chỉ là url ảo nên mình cũng đã khác phục luôn cho các bác :)))
Cách thêm url Index.php vào trang chủ cho Blogspot


Thêm đoạn script dưới đây và thẻ</body>

<b:if cond='data:view.isHomepage'>
<script>//<![CDATA[
window.history.pushState("index.php", "index.php", "/index.php")
$(function () {
if (window._userdata && _userdata.page_desktop) {
window.location = _userdata.page_desktop
}
});//]]>
</script>
</b:if>

fix lỗi 404 khi f5
BƯỚC 1: Vào phần Cài đặt của Blogger kéo đến phần Tùy chọn tìm kiếm


BƯỚC 2: Chọn chuyển hướng mới 


 BƯỚC 3: www.domain.com/index.php bạn thêm bên dưới thành www.domain.com /

HÌNH MINH HỌA 

rồi F5 xem thử nhé

NGUỒN THAM KHẢO TẠI: JS BLOGGER