Cách chuyển hướng URL Blog đến một số trang web khác


Đối với những người bạn muốn tạo một trang web mới nhưng không muốn mất khách truy cập từ trang web cũ, bạn có thể thêm Cách chuyển hướng URL của Blog sang một số trang web khác trên trang web cũ của bạn

Kết quả hình ảnh cho Cara Redirect URL Blog ke Beberapa Situs LainPhương pháp này hoạt động từ URL Blog chuyển hướng đến một số trang web khác gần giống như cách chuyển hướng trang không tìm thấy sang các trang khác, nhưng điểm khác biệt là, ở đây bạn có thể thêm một số liên kết trang web và sẽ tự động chuyển sang các trang web được xác định ngẫu nhiên. Thế nào? Phương pháp này khá dễ, hãy làm theo các mẹo dưới đây 

CÁCH SỬ DỤNG

Thêm đoạn script dưới đây và thẻ  </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function(){
setInterval(function(){
var redSites = [
"https://situs_baru1.blogspot.com",
"https://situs_baru2.blogspot.com",
"https://situs_baru3.blogspot.com",
"https://situs_baru4.blogspot.com",
"https://situs_baru5.blogspot.com"
];
var randomLinks = redSites[Math.floor(Math.random()*redSites.length)];
window.location = randomLinks
},9000)
}())
//]]>
</script> 

Hãy chú ý đến mã được đánh dấu, thay đổi URL của trang web với trang web của bạn. Bạn cũng có thể giảm hoặc thêm URL trang web trong mã khi cần và đối với số 9000 (9 giây) hiển thị thời gian thực hiện khi chuyển sang trang web khác.

Nguồn:  Arlina Design