Công cụ tạo "không giới hạn GMAIL"


Hôm nay mình có lượn lờ bên J2TEAM Community thì thấy bác Nhật ‍Nguyễn có share " Công cụ tạo "không giới hạn GMAIL"


Chức năng của công cụ:

Mình có thể dùng 1 gmail như vô hạn gmail, đăng ký chỉ cần thêm 1 vài dấu chấm. Nhưng bấm tay quá mệt, đây là công cụ chỉ cần nhập tên gmail chính vào nó sẽ tự tạo ra hàng ngàn GMAIL hợp lệ khác nhau, cho anh em cheat code, cheat web này nọ
Có thể tải file.txt về sau khi tạo xong, rất tiện cho anh em bỏ vào tools reg 😋