Tạo nút call qua điện thoại, Zalo, Email đầy sáng tạo , đẹp lung linh


Call, Skyper, Messenger được sử dụng như công cụ kết nối không thể thiếu với người dùng Facebook, Skyper chính vì vậy mà mình đã cung câp giải pháp tích hợp điện thoại, địa chỉ email, Messenger, Skyper vào website giúp những tín đồ của facebook có thể dễ dàng giao tiếp cũng như support khách hàng qua website đơn giản hơn.
Các bạn chép đoạn mã sau vào trước thẻ </body> 
<div><div class="ppocta-ft-fix">
<a id="calltrap-btn" class="b-calltrap-btn calltrap_offline hidden-phone visible-tablet" href="tel:0964.689.432"><div id="calltrap-ico"></div><span><strong>0964.689.432</strong></span></a>
<a id="messengerButton" href="https://www.messenger.com/t/Hungg.Loser" target="_blank"><span>Nhắn tin qua Facebook</span></a>
<a id="zaloButton" href="#" target="_blank"><span>Skype: Dang.Hung</span></a>
<a id="registerNowButton" href="mailto:hungdev.qb@gmail.com" target="_blank"><span>Đặng Hưng</span></a>
</div></div>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/phuongmyblog/phuongmy.blog@73f7738bcb111091c339a98eb94222a102a4ce59/button_help.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

Sửa các phần màu đỏ lại cho phù hợp với Website của bạn
Chúc bạn thành công.