Máy tính của bạn là "đực hay cái"? Hãy thử ngay thủ thuật này để kiểm tra.️ ️


Lưu ý: máy tính phải có loa (hoặc tai phone) để nghe. Bạn nên mở loa với dung lượng lớn để có thể nghe rõ và xác định… giới tính của Windows.
 Bước 1: Trước tiên bạn hãy mở notepad lên bằng cách nhấn tổ hợp Win + R để mở công cụ Run và gõ notepad để mở.

Không có mô tả ảnh.
😌 Bước 2: Trình soạn thảo Notepad hiện lên, sau đó soạn thảo mã lệnh với nội dung như sau:

CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak"I LOVE YOU"
Không có mô tả ảnh.

😌 Bước 3: Bạn nhấn vào File => Save as để lưu lại với tên: computer_gender.vbs

Không có mô tả ảnh.

😌 Bước 4: Tiếp theo bạn hãy đeo tai nghe lên hoặc văn âm lượng của loa to hơn một chút rồi nháy đúp chuột vào file computer_gender.vbs để nghe giọng nói từ máy tính phát ra.😚😚😚 Nếu như giọng Nam thì có nghĩa là giống Đực, ngược lại giọng Nữ thì là giống Cái, còn không nghe thấy gì thì khả năng là BÊĐÊ rồi. 🙃Bạn cũng có thể thay đổi lời nói của Windows bằng cách thay đổi dòng chữ phía sau chữ Speak theo ý mình, bạn nên sử dụng một câu tiếng Anh để giọng phát âm được chuẩn nhằm giúp cho việc xác định giới tính được dễ dàng. Dưới đây là một ví dụ mà bạn có thể áp dụng.

CreateObject("SAPI.SpVoice").Speak("I WANT TO KISS YOU")
Chúc bạn thành công. 🌻