Cách thêm url Index.php vào trang chủ

Khi F5 ở trang chủ sẽ sang trang 404 do index.php chỉ là url ảo nên mình cũng đã khác phục luôn cho các bác :)))

Bài Ghim